RECEPTFORNYELSE

Du kan her forny din faste medicin. Dog ikke vanedannende medicin. Hvis dine faste ordinationer ikke er tilgængelige, kontakt venligst sekretæren telefonisk.

TIDSBESTILLING

Er beregnet til IKKE-akutte henvendelser. Vedr. akutte tider bedes du kontakte sekretæren telefonisk.

E-KONSULTATION

Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f.eks. blodprøvesvar. Dette modul er IKKE til medicin- og tidsbestilling samt akutte henvendelser.

AKTUELT

NYHEDER

 

 

 

INFLUENZA VACCINATION:

I år er vaccinationen i hele landet rykket til 1. nov for at sikre en bedre og længere  dækning mod influenza. 

Vi anbefaler at alle over 65 år og kronisk syge kommer her i klinikken til vaccination.

Dette ud fra at vi har det bedste kendskab til jer og vi har akut beredskab incl læge ved akut opståede reaktioner.

 

 

 

FRAVÆR

ÅBEN KONSULTATION

Dagligt åben konsultation kl. 10-11, dog ikke torsdag. 
(Indskrivning kan tidligst foretages ½ time før). Sekretær og sygeplejerske visiterer, og der behandles primært akut opståede tilstande i den åbne konsultation og afsættes kun kort tid til hver patient. 

Vi foretager ikke forebyggende undersøgelser, helbredskontroller, børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser eller udfærdigelse af attester i de åbne konsultationer.

NYE PATIENTER

Praksis er  ikke åben for tilgang af nye patienter.

E-KONSULTATION. Her kan du booke en tid eller forny din recept...

PERSONALE

KARIN STAUSHOLM

Speciallæge i Almen Medicin

  • Cand Med 1996.
  • Praktiserende læge i Birkerød siden 2003.
  • Løbslæge ved Great Wall Marathon,Big Five Marathon, Bagan temple Marathon, Petra Desert Marathon og Polar Circle Marathon
  • Tidligere ansat i Patienttombuddet og Patienterstatningen.

Medlem af:

  • Dansk Selskab for Almen medicin
  • Dansk Selskab for Rejsemedicin

 

MARIANNE BUSCH

Sekretær

Har været ansat i klinikken siden august 2000.

IRENE ROED

Sygeplejerske
 
Har været ansat i klinikken siden januar 2016.